З рукописноÏ книги Зегар з полузегарком МИНУТИКатегории Величковський Iван ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал До зегарка належать iще i минути, Тому ïх теж не годиться аж нiяк минути. МИНУТИ ВСIХ СПIЛЬНI Мине дитинство. Мине отроцтво, Мине юнiсть, Мине зрiлiсть, Мине старiсть. Мине перестарiлiсть. Мине весна. Мине лiто. Мине осiнь,   Мине зима. Минуть всi лiта. Минуть всi часи, А на все мине час покаяння. МИНУТИ ЗЛИХ Мине слава. Мине багатство. Мине честь. Мине п'янство. Мине помпа. Мине гордiсть, Мине пиха, Мине марнославство, Минуть високiï думи, Минуть лестощi. Минуть пестощi, Минуть бенкети, пиятики, Минуть служби, Минуть дружби, Минуть жарти. Минуть смiхи, Минуть утiхи. Минуть розкошi. Минуть скарби, Минуть ради, Минуть зради, Мине хитрiсть, Мине ошуканство. Мине кламство, Мине заздрiсть, Мине ненависть, Мине урода, Мине тiлесна красота. Мине мужнiсть. Мине сила, Мине красномовство. Мине удатнiсть, Мине справнiсть.   Минуть драпiжства, Минуть кривоприсяжства, Минуть i iншiï всi марноти марнот. Тобто вся сила людська. Все стане нiчим по смертi: Не прибуде багатство, не зiйде слава, — Смерть-бо прийшовши, все оце погубить. МИНУТИ ДОБРИХ Минуть хвороби. Минуть переслiдування, Минуть муки, Минуть бiди. Минуть смутки, Минуть сльози, Минуть образи, Минуть рани. Минуть глумлiиня, Мине голод, Минуть прагнення. Мине нагота. Мине убозтво, Мине калiцтво. Мине слiпота, Мине нiмота, Мине хромота, Минуть труди, невчаси, неспокоï, Мине усяке лихо.   ДВI СТРАШНI МИНУТИ  Бо промовить Господь: Небо i земля мимо iдуть.   Рак лiтеральний — це вiрш, лiтери якого, прочитанi i злiва направо, й справа налiво, той же текст виражають. (Уривок) Анна во дар бо iм'я мi обрадованна, Анна дар i мнi сiн мiра данна.   Анна мi мати i та мi манна Анна пита мя я мати панна...   Коментар Зегар — це годинник — рiч символiчна, що вказує, як плине час. ас не можна зупинити. I все, як говорить I. Величковський, минає, у не можна легковажити, гаяти даремно навiть хвилини, бо можна пропустити час, щоб покаятися за своï грiхи. Минають багатство, слава, всi людськi втiхи й пристрастi, бо ïх забирає смерть. Треба завжди вiрити й сподiватися, бо минає i все лихе — все горе, нещастя. Вiрш побудований на повтореннi ключового слова минає та перелiченнi, а кожен вiрш закiнчується висновком-сентенцiєю (афоризмом). Iнший вiрш — це поетична розвага. Треба мати неабиякий талант, щоб скласти змiстовний вiрш, рядки якого можна читати i злiва направо, i справа налiво.

Метки МИНУТИ, Зегар з полузегарком, Величковський Iван, ПОЕЗIЯ, IСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, IСТОРИЧНО-МЕМУАРНА, ПРОЗА, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
З рукописноÏ книги Зегар з полузегарком МИНУТИ